Indberetning af fisk

 

   
             
 

 

 

Home
Medlemmer
Regler
Kort salgssteder
Deutsch
Tilmelding
Laks regler og kvote
Fangstrapporter 2002-16
Kort
Links

Indberetning af laks

Indberetning af andre fangster

 

 

 

 

 

Lakseregler 2017

• Sæsonen går fra 16. april til og med den 31. oktober i Vadehavsvandløbene

• Forbud mod brug af rogn og rejer.

• Der må kun bruges én krog på linen (enkelt, dobbelt eller trekrog), som skal være uden modhager.

• Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt

på cirkelkroge uden modhager.

• Dog må der anvendes andre krogtyper med modhager, når

der medefiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse 12 eller en

enkeltkrog, der er mindre.

• I søerne gælder de ovenstående regler ikke – bortset fra, at

Der ikke må fiskes med rogn og reje.

 

NB! Der kan hjembringes én laks pr fisker pr år pr vandsystem.

Når kvoten er opfisket, skal al laks genudsættes. Se de respektive foreningers og sammenslutningers hjemmeside for yderligere information inden fiskeri påbegyndes.

Fordeling af laks 2017

Antal laks til Ribe å system 115stk.

Lodsejer / forening / konsortiet

Sammenslutning

Antal laks små store

 

Gert Mikkelsen ( Konsortiet Ribe Vester Å)

14 - 11

25 stk. i år mod 43 sidste år et minus på 18 stk.

Ribe Sportsfiskerforening

17 - 13

30 stk. i år mod 43 sidste år et minus på 13 stk.

Nørre Å Konsortiet

3 - 2

5 stk. i år mod 1 sidste år et plus på 4 stk.

Svend Brodersen (Gram Slot)

3 - 2

5 stk. i år mod 1 sidste år et plus på 4 stk.

Gels Å Sammenslutningen

17 - 13

30 stk. i år mod 15 sidste år et plus på 15 stk.

Sønderjysk Sportsfiskerforening

11 - 9

20 stk. i år mod 8 sidste år et plus på 12 stk.

The Big Five 

1 valgfri

Samme

Nørre Å (Frede Boisen)

1 valgfri

samme

Jels Fiskeriforening

0

Samme fisker på de 5 stk i B kvoten

I alt ca.

117

 

 

FORDELING AF LAKS 2016

Ribe Å Systemet, laksekvote for 2016, antal 115 stk. fra A laksevand og 5 stk. B laksevand.


 

Samarbejdsudvalgene SU-Ribe Vest og samarbejdsudvalg for Ribe Å System, har fordelt laksekvoten på følgende måde.

Fri laksekvote 86 stk. laks, restkvote 28 stk. laks.

Fri laksekvote 86stk laks: Alle foreninger fisker på den frie laksekvote, 50 laks på 75cm eller der under og 36 laks over 75cm. En forening må maksimalt hjemtage 50 pct. af den frie kvote = (43 laks).

Foreninger der er uden restkvote, har fiskestop når den frie kvote er opfisket eller foreningen har hjemtaget 50 pct. af den frie kvote.

Foreninger med laksekvote fisker på laksekvoten indtil denne er opfisket, herefter fiskes der på den frie laksekvote indtil denne er opfisket.

Derudover må der hjemtages 5stk laks fra B laksevand de er ikke fordelt, alle med B laksevand må fiske på laksekvoten. Se på kortet hvor der er A laksevand og hvor der er B laksevand.

 

 

 

 

 

 

 

Vejret i Ribe

 

 

Vandstand i åen

 

 

Vandstand udenfor Kammerslusen

 

 

Danskfiskekort.dk

 

 

Højvandskalender

 

 

Ål sælges

Plan for fiskepleje i Ribe Å

 
     

Konsortiet Ribe Vesterå v. Gert Mikkelsen